top of page

Kartografi sözleşmesi

COĞRAFİ KONUM BİLGİSİ İÇEREN ELEKTRONİK BİLGİ  SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  • TARAFLAR

  • Satıcı

Adı / soyadı / ünvanı: MAPAKTİF HARİTACILIK VE CBS A.Ş.

Adresi: ​MASLAK MH. BİLİM SK. SUN PLAZA ZEMİN KAT SARIYER İSTANBUL

Telefonu: 0212 709 60 60

Vergi Dairesi : MASLAK

Vergi No: 209 048 5108

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme, Mapaktif Haritacılık ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi tarafından üretilmiş olan harita ürünlerinin online olarak satışının gerçekleştirilmesi ile ilgili hükümleri içermektedir.

TESLİM EDİLECEK HARİTANIN NİTELİKLERİ

Mapaktif, teslim edilecek haritanın boyut, kaplama, baskı özellikleri konusunda sayfadaki belirtilen özelliklerde olacağını teyit eder. mapaktif.com’daki ilgili tarihte yayınlanmış harita örneği görselinin aynısını vereceğini belirtmekle beraber, içerik, çizgi kalınlığı, renk gibi konulardaki olası değiştirme hakkını kendinde tutar. İçerik doğruluğu için mapaktif.com’da yayınlanan örnek harita görselleri referans alınabilir. Harita içeriği dosyası gereği gerçeğin büyük ölçeklerde küçültülmüş hali olduğundan ve bir ya da daha fazla  görselleştirme aracından geçtiği için bunun bir resim olduğunu ve hata payı olacağını alıcı kabul eder.

VERİNİN KULLANIM HAKLARI VE CEZAİ  ŞARTLAR

  • Mapaktif, işbu sözleşme kapsamındaki verilerin içeriklerin fikri ve sınai haklar ile ilgili her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu beyan ve kabul eder. Bu harita ya da görselin kullanımdan kaynaklı 3. gerçek ve tüzel kişilerden gelebilecek fikri ve sani haklara ait her türlü talep ve davanın tek muhatabı olduğunu kabul eder.

  • Satışı yapılan harita ya da görseli sadece kullanım hakkı fatura kesilen firmaya geçeceği gibi, Mapaktif’in kullanım ve satış hakları devam edecektir. Mapaktif bu satış ile birlikte haritanın kurum içinde kullanılması için sınırsız ve süresiz bir lisansını vermiştir. Satın alan, Mapaktif’ten satın aldığı harita ya da görseli üçüncü bir özel veya tüzel şahsa kullandırmayacağı ve satmayacağnı taahhüt eder. Bu şartın ihlali durumunda  Mapaktif’e satın aldığı harita bedelinin 50 katını ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

TESLİMAT ŞEKLİ

Söz konusu haritalar  istenilen sayıda kopyası Mapaktif’te kalması koşuluyla, satış faturası ile birlikte Mapaktif tarafından e-posta ile ya da elden teslim edilecektir.Kargo ücretsizdir. Teslim süresi İstanbul için max 9 gün, Türkiye için bu süre  max. 11 gündür diyelim.

GENEL HÜKÜMLER

  • Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan ve taraflarca müzakere edilmek suretiyle halledilemeyen tüm anlaşmazlık hallerinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

  • Bu tek taraflı bir sözleşme olup, alışverişi yapan firma Mapaktif’in yukarıdaki şartlarını kabul etmiştir.

bottom of page